ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ ครู(สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
1  กำหนดการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม 250
2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ 189
3  ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 427
ข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง ผู้อ่าน
ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ

นายสุธน ราชเดิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลิงค์น่าสนใจ

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

รับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1
การฝึกวิชาชีพระยะสั้น
จิตอาสา
ประเมินองค์การวิชาชีพ 2560
โครงการชีววิถี
นักศึกษารางวัลพระราชทาน 2559