วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 077-366756

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

Previous
Next
ดร.ปณชัย  เพชรปาน
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียแบบทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดียแบบทัชสกรีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077-366756
อีเมล WCC077@gmail.com