top of page

ฝ่ายวิชาการ

โลโก้แผนธุรกิจ.png

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

โลโก้ผลิตภัณฑ์.png
โลโก้งานประกัน.png
โลโก้สิ่งประดิษฐ์.png

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โลโก้ประกัน.png

งานสื่อการเรียนการสอน

logoบุคลากร.png

บุคลากรฝ่ายวิชาการ

bottom of page