top of page

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page