top of page

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page