top of page

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เยี่ยมชมให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page