top of page

นายภูริภพ ดำนุ่น ชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย !!!

อัปเดตเมื่อ 21 มิ.ย. 2566

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ นำโดยนายมนตรี ปรีชา รองผู้อำนวยการ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 WorldSkills Thailand National Competition 2023 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1 สมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผลการแข่งขัน


1. นายภูริภพ ดำนุ่น นักเรียนแผนกวิชาก่อสร้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สาขาการปูกระเบื้อง มีครูจินดา รามอินทร์ ครูแผนกวิชาก่อสร้างเป็นผู้ควบคุม


2. นายอภิสิทธ์ จันทร์ชู นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชมเชย สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น มีครูมานิตย์ อำนวย ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเป็นผู้ควบคุม


3. นายกริดสดา ศฤงคาร นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชมเชย สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีครูอภิชาน ชูใจ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเป็นผู้ควบคุม


4. นายธนาวุฒิ เครือเช้า นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชมเชย สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีครูเฉลิมพล เสนเรือง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเป็นผู้ควบคุม
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page