top of page

นายมนตรี ปรีชา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page