top of page

ประชุมการซักซ้อมตามแผน และทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page