top of page

พิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารฆณทลทหารบกที่ 45ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page