top of page

วันที่ 24 มีนาคม 2567 นายมนตรี ปรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำนางสาวธารารัตน์ เพชรปาน นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page