top of page

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 นายมนตรี ปรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายจักรินทร์ โกละกะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page