top of page

เข้ารับฟังแนะแนวโครงการรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ กับ บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page