top of page

เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมจรรยานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page