top of page

นายมนตรี ปรีชา เป็นคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ 2 พ.ย.ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page