top of page

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page