top of page

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ "มาตรฐานเหรียญทอง"ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page