top of page

โครงการพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวะนที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566ดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page