top of page

โครงการ "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม"

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ โดย นายมนตรี ปรีชา รองผู้อำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจาก นายปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรภายในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" โดยความร่วมมือระหว่างแผนกวิชาช่างยนต์กับบริษัทไทยฮอนด้า จำกัด ณ อาคารโกมลคีมทอง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page