โครงการรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 27 มิถุนายน 2567

6วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 นายจักรินทร์ โกละกะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติด ประจำปี 2567 และมอบรางวัลการการรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดให้นักเรีน นักศึกษา  ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระกิจกรรมอื่นๆ