โครงการพิเศษและการบริการชุมชน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาบริการประชาชน

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 13 มิถุนายน 2567

11


วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 นายจักรินทร์ โกละกะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ศุทธางกูร หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยออกหน่วยบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีข่าวสารล่าสุด