ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ปี 2565

โดย: ไม่ระบุ | ไม่ได้ระบุ - 26 กรกฎาคม 2566

13

คลิกลิ้งค์ด้านล่าง 

https://www.youtube.com/watch?v=MOdh2zRHfe4&t=76s

วิดีโออื่นๆ