โครงการฝึกอบรมครู และผู้ดูแลเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 13 มิถุนายน 2567

6


วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2567 ดร.ปณชัย เพชรปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ กล่าวต้อนรับ นางสาวปริญญา นวลสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานโครงการฝึกอบรมครู และผู้ดูแลเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร และครูผู้อบรม โดยมีนายธนดล เข็มพรหยิบ ครูวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม canva ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระข่าวสารล่าสุด