โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์การ

โดย: Admin | ไม่ได้ระบุ - 13 มิถุนายน 2567

17


วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายมนตรี ปรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์การ เพื่อยกระดับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมอาคารโกมลคีมทอง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระข่าวสารล่าสุด